POWRÓT

Iniekcje ciśnieniowe

Iniekcja ciśnieniowa

Iniekcje ciśnieniowe to metoda wzmocnień i uszczelnień konstrukcji budowlanych, polegające na wtłoczeniu pod ciśnieniem odpowiedniego iniektu przez nawiercone otwory. Poprawnie wykonane iniekcje powodują skuteczne wysycenie płynnym iniektem naprawianej konstrukcji, powodując jej: stabilizację, wzmocnienie czy uszczelnienie. Wypełnione zostają nie tylko widoczne otwory iniekcyjne, ale też drobne rysy, pory oraz pęknięcia. Powszechnie stosowanymi iniektami są: żele akrylowe, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, zaczyny cementowe, preparaty na bazie mikroemulsji silikonowych oraz preparaty na bazie krzemianów metali alkalicznych. Iniekcje ciśnieniową należy przeprowadzać w sposób niezagrażający konstrukcji, po wcześniejszym, dokładnym rozpoznaniu problemu i stanu naprawianej konstrukcji.

Iniekcje Ciśnieniowe

Iniekcje ciśnieniowe doskonale sprawdzają się tam, gdzie zmiana organizacji ruchu byłaby niezwykle kosztowna, a dojście do uszkodzonego obiektu bardzo utrudnione. Wykonywana w konstrukcjach kamiennych, betonowych i murowych oraz na ich połączeniach z sąsiednimi elementami. Czytaj więcej w iniekcje w budownictwie, lub iniekcje w geoinżynierii.

ZOBACZ NASZE REALIZACJESKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI