POWRÓT

Stabilizacja gruntu/podłoża

Stabilizacja podłoża

Stabilizacja Podłoża: stabilizację gruntu stosuje się głównie w miejscach trudno dostępnych, gdzie mobilizacja ciężkiego sprzętu jest niemożliwa z przyczyn technicznych i ograniczeń ekonomicznych. Iniekcja z  powodzeniem zastępuje technologię jet grouting w tego rodzaju sytuacjach. Nieodzownie towarzyszy zagadnieniu głębokiego fundamentowania, mikrotunelingu, umacniania skarp i wykopów. Szeroka gama iniektów i sprzętu do ich aplikacji pozwala na szybki dobór skutecznej technologii oraz likwidacji przyczyn i skutków awarii. Specjalizujemy się w stabilizacji gruntów budowlanych z wykorzystaniem iniekcji, m. in. w stabilizacji podłoża i podbudowy budowli (przyczółki, fundamenty, płyty denne), stabilizacji płyt i posadzek, poprawy nośności gruntu – konsolidacje gruntu, wypełnianiu pustek i kawern – podbijanie fundamentów, uszczelnianiu gruntu – ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, likwidacji kurzawek.

Iniekcje w geoinżynierii

Czytaj więcej na iniekcje w geoinżynierii.

ZOBACZ NASZE REALIZACJESKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI