POWRÓT

Oferta

Naszym Klientom oferujemy szeroką gamę specjalistycznych usług budowlanych, które koncentrują się wokół robót remontowo-konserwacyjnych oraz inwestycyjno-modernizacyjnych, z wykorzystaniem specjalistycznej chemii i sprzętu budowlanego oraz sprawdzonych i nowoczesnych technologii.

Podejmujemy się trudnych i wymagających zadań, szukając skutecznego rozwiązania problemu. Dysponujemy odpowiednim zapleczem sprzętowym i finansowym.

oferta-img1

REMONTY OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Remonty i modernizacje realizowane na czynnych obiektach, z zachowaniem eksploatacji/produkcji omawianych obiektów.

Naprawa i zabezpieczenie konstrukcji budowlanych

 • naprawy konstrukcji żelbetowych i betonowych z użyciem technologii reprofilacji PCC oraz SPCC metodami ręcznymi i metodą natrysku
 • torkretowanie – beton natryskowy
 • antykorozja i hydrofobizacja betonu
 • wzmacnianie konstrukcji z użyciem taśm i kompozytów węglowych
 • wzmacnianie zszywanie konstrukcji murowych
 • wykonywanie specjalistycznych powłok chemoodpornych do wszystkich rodzajów obciążeń, np.
  • otwarte zbiorniki i kanały ściekowe
  • produkcyjne zbiorniki technologiczne
  • zbiorniki ppoż.
  • zbiorniki na wodę pitną, surową, technologiczną
  • zamknięte zbiorniki ciśnieniowe i komory fermentacji ZKF
 • wykonywanie posadzek i chodników żywicznych do wszystkich rodzajów obciążeń
 • naprawa posadzek przemysłowych
 • izolacje fundamentów (powłokowe mineralne, powłokowe i rolkowane bitumiczne etc.)
 • izolacje zbiorników (baseny, zbiorniki ppoż. etc.)
 • osuszanie budynków (piwnice, garaże podziemne etc.)

Naprawa i renowacja studni kanalizacyjnych, komór, kanałów przełazowych, etc.

   • naprawa i renowacja studzienek kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi
   • regulacja włazów studziennych
   • wykonywanie laminatów żywicznych
   • renowacja sieci metodami bezwykopowymi
   • czyszczenie i inspekcje TV instalacji

PRZECZYTAJ WIĘCEJZOBACZ NASZE REALIZACJE

 

BUDOWY OBIEKTÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

Projektowanie i budowa obiektów gospodarki ściekowej (zbiorniki, osadniki, reaktory, stacje odwadniania osadu, ZKF, WKF, itp.)

PRZECZYTAJ WIĘCEJZOBACZ NASZE REALIZACJE

 

INIEKCJE W GEOINŻYNIERII

Stabilizacja i konsolidacja gruntu metodą iniekcji:

   • stabilizacje gruntu podbudowy budowli (przyczółki, fundamenty, płyty denne)
   • stabilizacje posadzek
   • poprawa nośności gruntu – konsolidacje gruntu
   • wypełnianie pustek i kawern – podbijanie fundamentów
   • uszczelnianie gruntu – ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, likwidacja kurzawek

PRZECZYTAJ WIĘCEJZOBACZ NASZE REALIZACJE

 

INIEKCJE W BUDOWNICTWIE

Iniekcje grawitacyjne

   • grawitacyjne wypełnianie pustek, kawern i ubytków
   • powierzchniowa impregnacja

Iniekcje ciśnieniowe

   • ciśnieniowa uszczelniająca: rysy, pęknięcia, styki, przerwy robocze
   • ciśnieniowa wzmacniająca/ scalająca: rysy, pęknięcia, styki, przerwy robocze
   • strukturalna: strukturalne uszczelnienia/ wzmocnienia konstrukcji
   • kurtynowa: bezwykopowe odtwarzanie izolacji poziomych i pionowych
   • wykonywanie przepon poziomych w ścianach, zapobiegających kapilarnemu podciąganiu wilgoci
   • metodą iniekcji ciśnieniowej
   • uszczelnianie szczelin dylatacyjnych, uszczelnienia dylatacji
   • uszczelnianie ścian szczelinowych, uszczelnianie zamków ścian szczelinowych
   • uszczelnienia przepustów, przejść szczelnych

PRZECZYTAJ WIĘCEJZOBACZ NASZE REALIZACJE

TRWAŁA STABILIZACJA PODSYPKI SZYNOWEJ

Najnowsza technologia stabilizacji podsypki szynowej

 • stabilizacja podsypek kolejowych i tramwajowych

PRZECZYTAJ WIĘCEJZOBACZ NASZE REALIZACJE

HYDROMONITORING

Technika czyszczenia zabrudzonych powierzchni oraz zastarzałych zabrudzeń przy pomocy wody podawanej pod wysokim ciśnieniem za pomocą specjalistycznego urządzenia – hydromonitora.

Technikę hydromonitoringu wykorzystuje się do czyszczenia budowli wykonanych z betonu, cegły czy kamienia, bez uszczerbku dla czyszczonej powierzchni. Technika ta skuteczni wyczyści dany obiekt.

PRZECZYTAJ WIĘCEJZOBACZ NASZE REALIZACJE