POWRÓT

Iniekcje

Iniekcje

Iniekcje są to procesy zdalnego wprowadzania pompowalnego medium (iniektu) w zadane środowisko, w celu jego uszczelnienia  lub wzmocnienia, wykorzystując parametry iniektu po jego stężeniu/związaniu. Wyróżniamy iniekcję nisko, średnio i wysokociśnieniową. Metoda ta polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem odpowiednio dobranego iniektu poprzez wcześniej wykonane otwory iniekcyjne. Iniekcja jest technologią bezinwazyjną, która pozwala na eliminację przyczyn i skutków problemu bez konieczności rozbiórki elementów konstrukcji budowlanych, prowadzenia trudnych i uciążliwych robót ziemnych czy konieczności wyłączania naprawianych obiektów z eksploatacji.

Iniekcja

Przykładowe obszary zastosowania: budownictwo podziemne (tunele, kanały, zbiorniki podziemne, kolektory, komory kolektorów), budownictwo przemysłowe (zbiorniki, zbiorniki zamknięte, tace odstojnikowe, zbiorniki wody technologicznej), budownictwo mieszkaniowe i kubaturowe (części podziemne w/w budowli, parkingi wielopoziomowe, zbiorniki wody przeciwpożarowej, dachy płaskie, tarasy, balkony), budownictwo inżynieryjne (mosty, wiadukty, mury oporowe, przyczółki, jazy).

Czytaj więcej w iniekcje w budownictwie, lub iniekcje w geoinżynierii.

ZOBACZ NASZE REALIZACJESKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI