POWRÓT

Budowy obiektów gospodarki ściekowej

Zajmujemy się także budową obiektów gospodarki ściekowej, m. in. zbiorników, osadników, reaktorów, stacji odwadniania osadu, ZKF, WKF, itp. W tym zakresie oferujemy szerokopojęte doradztwo – od projektu, po realizację. Do budowy używamy tylko produktów renomowanych marek o długim okresie gwarancyjnym.

Karta techniczna usługi

MIEJSCE REALIZACJI kanalizacja sanitarna, oczyszczalnie ścieków, pompownie ścieków, stacje odwadniania osadu, itp.
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ w zależności od terenu i zaplanowanych rozwiązań
TECHNOLOGIA dopasowana do rodzaju budowanego obiektu, wymagań terenu oraz inwestora (od projektu i przygotowania podłoża, po faktyczną budowę obiektu i zdanie protokołu powykonawczego)
KORZYŚCI poprawa wydajności bezpieczeństwa i rozwój gospodarki ściekowej, możliwość realizacji zadań „zaprojektuj i wybuduj”

ZOBACZ NASZE REALIZACJESKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI