POWRÓT

Remonty obiektów przemysłowych

Ofertę remontów i modernizacji realizowanych na czynnych obiektach kierujemy w szczególności do przedsiębiorstw i firm wodno-kanalizacyjnych, a także do klientów indywidualnych. Posiadamy 10-letnie doświadczenie w realizacjach na terenie Polski i w Europie. Gwarantujemy długotrwały efekt i terminowe wywiązanie się z prac.

m.in.

» Naprawy i renowacje zbiorników na ścieki, które są szczególnie narażone na działanie szkodliwych substancji chemicznych. Remont składa się z dokładnej analizy stanu zniszczenia zbiornika i wyboru najlepszej technologii, która zagwarantuje rozwiązanie problemu. Badamy również stopień skażenia zbiornika substancjami chemicznymi.
» Naprawy i renowacje studni kanalizacyjnych wynikają ze zużycia, uszkodzenia lub działania czynników chemicznych. Właściwie przeprowadzony remont zabezpiecza je przed szkodliwymi czynnikami (takimi jak gazy i ścieki)

 

Naprawa i zabezpieczenie konstrukcji budowlanych

 • naprawy konstrukcji żelbetowych i betonowych z użyciem technologii reprofilacji PCC oraz SPCC metodami ręcznymi i metodą natrysku
 • torkretowanie – beton natryskowy
 • antykorozja i hydrofobizacja betonu
 • wzmacnianie konstrukcji z użyciem taśm i kompozytów węglowych
 • wzmacnianie zszywanie konstrukcji murowych
 • wykonywanie specjalistycznych powłok chemoodpornych do wszystkich rodzajów obciążeń, np.
  • otwarte zbiorniki i kanały ściekowe
  • produkcyjne zbiorniki technologiczne
  • zbiorniki ppoż.
  • zbiorniki na wodę pitną, surową, technologiczną
  • zamknięte zbiorniki ciśnieniowe i komory fermentacji ZKF
 • wykonywanie posadzek i chodników żywicznych do wszystkich rodzajów obciążeń
 • naprawa posadzek przemysłowych
 • izolacje fundamentów (powłokowe mineralne, powłokowe i rolkowane bitumiczne etc.)
 • izolacje zbiorników (baseny, zbiorniki ppoż. etc.)
 • osuszanie budynków (piwnice, garaże podziemne etc.)

Naprawa i renowacja studni kanalizacyjnych, komór, kanałów przełazowych, etc.

 • naprawa i renowacja studzienek kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi
 • regulacja włazów studziennych
 • wykonywanie laminatów żywicznych
 • renowacja sieci metodami bezwykopowymi
 • czyszczenie i inspekcje TV instalacji

Karta techniczna usługi

MIEJSCE REALIZACJI kanalizacja miejska, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, zamknięte komory fermentacyjne, stacje odwadniania osadu, kanały przełazowe, studnie i komory kanalizacyjne, osadniki wstępne, osadniki wtórne, piaskowniki
CZAS REALIZACJI możliwie najkrótszy (praca zmianowa w trybie nocnym, przerwy eksploatacyjne), dostosowany do harmonogramu prac i charakterystyki pracy czynnych obiektów
UŻYTY MATERIAŁ izolacje, powłoki, materiały naprawcze, pełna gama iniektów – dedykowanych omawianym obiektom, szybkosprawne materiały naprawcze
TECHNOLOGIA stabilizacja obiektów (wzmocnienia gruntu podbudowy), przygotowanie podłoża (piaskowanie, hydropiaskowanie, hydromonitoring), natrysku zapraw reprofilacyjnych/ naprawczych, natrysku powłok ochronnych/chemoodpornych do wszystkich rodzajów obciążeń), natrysku polimoczników, wykonywanie laminatów żywicznych, torkretowania (beton natryskowy), naprawa rurociągów, kolektorów metodą bezwykopową – metodą rękawa żywicznego, prowadzenie prac z zachowaniem ciągłości pracy remontowanych obiektów, przepompowywanie ścieków (tymczasowe pompownie i rurociągi), by pass, wykorzystywanie systemów i technologii naprawczych umożliwiających szybkie/natychmiastowe obciążenie konstrukcji medium (ściekiem, osadem, itp.), technologie bezwykopowe (zabudowa czynnych obiektów nowymi, szybkie przepięcie instalacji, rozbiórka i utylizacja wyeksploatowanych konstrukcji)
KORZYŚCI likwidacja stanów awaryjnych w/w obiektów, poprawa bezpieczeństwa obsługi i użytkowników, zaprzestanie dalszej degradacji, przywrócenie pierwotnej funkcjonalności obiektów, przywrócenie szczelności, wzmożona wydajność obiektów, zabezpieczenie i ochrona konstrukcji przed agresywnym środowiskiem pracy, sprostanie szczególnym wymogom ekologicznym stawianym przed obiektami gospodarki ściekowej, brak konieczności prowadzenia prac odkrywkowych/wykopów, zachowanie ciągłości pracy obiektów/zespołu obiektów, ciągły odbiór ścieków przez np. oczyszczalnie ścieków/pompownie

ZOBACZ NASZE REALIZACJESKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI