POWRÓT

Uszczelnianie tuneli

Tunel to budowla geotechniczna – podziemna lub podwodna – przypominająca długi „korytarz“, która swoje wyloty ma na powierzchni ziemi. 

 

Tunele budowane są w miejscach trudno dostępnych , m.in. w górach lub pod zbiornikami wodnymi, umożliwiając sprawne przemieszczanie się lub w celu utworzenia bezkolizyjnych ciągów komunikacyjnych. Najdłuższe tunele mają po kilkadziesiąt kilometrów długości. Tunele są wykonywane maszynami drążącymi TBM. Tunel składa się z pierścieni o szerokości 1,5 metra ściśniętych ze sobą, a każdy pierścień składa się jeszcze z kilku (w zależności od średnicy) żelbetowych prefabrykowanych tubingów.

Ze względu na trudne warunki, w których są usytuowane, istniejące i nowo powstające tunele narażone są na negatywne oddziaływanie wilgoci. Ponadto intensywna eksploatacja budowli prowadzi do ich szybkiego zużywania się. By tunele mogły służyć użytkownikom przez dekady należy zadbać o ich stan konstrukcji oraz ochronić przed destrukcyjnym działaniem wody, uwidaczniającym się jako przecieki wody na powierzchni tunelu.

Izolacje przeciwwodne chronią konstrukcję tuneli przed przeciekami powodującymi korozję betonu i stali zbrojeniowej, stabilizują grunt, stabilizują konstrukcję oraz zwiększają jej nośność. Podczas budowy tunelu, z powodu znacznego i zmiennego ciśnienia hydrostatycznego, oddziałującego na żelbetową obudowę tunelu, w konstrukcji – pomimo uzbrojenia – mogą pojawiać się rysy i wycieki, co prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych elementów tunelu. Aby uniknąć szkód wywołanych przez przecieki oraz postępującą korozję zbrojenia rysy powinny być uszczelnione i wypełnione przy użyciu specjalistycznej chemii do iniekcji. Rysy suche, nieprzeciekające, skleja się za pomocą żywicy epoksydowej, rysy mokre uszczelnia się za pomocą żywicy poliuretanowej. W zależności od tego czy rysa wykazuje tendencję do zmiany szerokości stosowane są produkty iniekcyjne do siłowego zespolenia lub elastyczne, mostkujące rysy. Innym problemem występującym przy budowie tuneli jest rozszczelnienie się uszczelek na styku prefabrykatów i występujące w tym miejscu przecieki. W takiej sytuacji większość firm stosuje powszechnie znane rozwiązanie – iniekcję kurtynową przy użyciu np. żelu akrylowego za obudowę tunelu. Zespół COVER natomiast opracował znacznie wydajniejszą metodę – szybszą i mniej ingerującą w konstrukcję. Zainteresowanych innowacyjnym rozwiązaniem uszczelniania tuneli zapraszamy do kontaktu pod nr tel: +48 692 420 979 lub na adres e-mail: cover@cover.net.pl. Uszczelniamy tunele zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Cover to specjalistyczne przedsiębiorstwo budowlane, które specjalizuje się w szerokopojętej hydroizolacji tunelu od od uszczelniania rys, styków sekcji ścian szczelinowych, dylatacji przez portale wejściowe/wyjściowe tuneli i przejścia pomiędzy tunelami aż po samą obudowę tunelu. Prowadzimy prace zarówno podczas budowy tunelu (drążenia tunelu), jak i podczas prac modernizacyjnych czy serwisowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w hydroizolacjach tuneli, również tych wykonywanych metodą drążenia TBM.  Wykorzystujemy tylko i wyłącznie certyfikowaną i sprawdzoną chemię, gdyż hydroizolacja tuneli stawia wysokie wymagania stosowanym materiałom uszczelniającym. Przy uszczelnianiu i remoncie tuneli możemy spotkać się z problemami poziomu wód gruntowych, konstrukcji tunelu, warunków geologicznych, dlatego tak ważna jest biegła znajomość różnorodnych technologii uszczelniania tuneli i wybór tej, która zagwarantuje szybkie i skuteczne wykonanie prac.

O renomie naszej firmy i wysokim profesjonalizmie świadczą wykonane przez nas dotychczasowe prace w branży tunelingowej. Współpracujemy m.in. przy usuwaniu przecieków w tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.

Karta techniczna usługi

MIEJSCE REALIZACJI Ściany szczelinowe, tunele, płyty denne i stropowe, portale wejściowe/wyjściowe tuneli, przejścia pomiędzy tunelami, komory startowe I wyjściowe
CZAS REALIZACJI Ustalany indywidualne w zależnosci od warunków na budowie
UŻYTY MATERIAŁ Żywice epoksydowe, poliuretanowe, silikatowe, żele akrylowe, kity poliuretanowe, maty hydroizolacyjne, węże iniekcyjne, profile pęczniejące, zaprawy CC/PCC, zawiesiny cementowe, torkret, mikrocementy, pianobetony
TECHNOLOGIA niekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa rys, pęknięć, styków, iniekcja kurtynowa, inikecja strukturalna, innowacyjna metoda uszczelniania tuneli firmy Cover, uszczelnianie dylatacji, reprofilowanie powierzchni betonowych/żelbetowych, torkretowanie, iniekcja sekcji ścian, uszczelnienie przejsć sczelnych, hydroizolacja łączników, odwierty rdzeniowe
KORZYŚCI
 • usuwanie awarii bodowlanych
 • użycie wysokiego kontrolowanego ciśnienia pozwala na dokładne wypełnienie danej przestrzeni wszelkich raków, pęknięć I kapilar
 • Użycie ekspansywnej żywicy poliuratenowej pozwala na zaoszczędzenie materiału a w przypadku kontaktu z gruntem pozwala na utworzenie szczelnego konglomeratu
 • Pewne I szybkie wypełnienie ubytków w konstrukcji materiałem o wysokiej wytrzymałosci dopasowanej do wytrzymałąosci naprawianego elementu
 • Wypełnienie gruntu o dużej porowatości materiałem o dużo mniejszych cząsteczkach pozwala na zwielokrotnienie jego nośności
 • Użycie kilku metod uszczelniajacych pozwala na pewne I efektywne uszczelnienie przebicia w gruncie nawet w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych
 • Rozpoznanie istniejących warunków gruntowych w przestrzeni pomiędzy tunelami dające pewność o dostatecznych zastabilizowaniu gruntu umożliwiającym wykonanie przebicia, możliwośc pobierania próbek rdzeniowych do wykonywania badan wytrzymałosćiowych

Czy wiesz, że podczas prac na budowie warszawskiego metra:

 • wykonaliśmy dotychczas uszczelnienie aż 9500 mb tunelu i nadal pracujemy.
 • łączna ilość roboczogodzin wyniosła dotychczas 165 tys.  i wciąż zwiększamy moce przerobowe.
 • zużyliśmy dotychczas 500 000 szt. pakerów.
 • zużytym do prac sznurem, do zamknięcia szczeliny, można by 3-krotnie owinąć kulę ziemską.
 • wykonaliśmy uszczelnienie ponad 130 km  styku pomiędzy segmentami obudowy tuneli.
 • zużyliśmy 120 ton iniektu – żelu akrylowego.
 • pracujemy 7 dni w tygodniu 24/7, a do dyspozycji mamy ponad 90 wysoce wykwalifikowanych pracowników.

 

Pełne referencje znajdują się w zakładce REFERENCJE

Zapraszamy także do obejrzenia GALERII

W przypadku współpracy międzynarodowej – dysponujemy odpowiednim tłumaczem oraz prowadzimy rozmowy w języku angielskim.