POWRÓT

Zabezpieczenie betonu

Beton jest obecnie najpopularniejszym materiałem budowlanym. Niestety obiekty typu mosty, wiadukty, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków, zbiorniki wody pitnej, parkingi, kanały, wieżowce lub posadzki przemysłowe betonowe, w połączeniu ze stalą zbrojeniową, podlegają naturalnemu procesowi niszczenia. Obciążenia mechaniczne, zbyt duża porowatość materiału, zmienne warunki atmosferyczne oraz szkodliwe związki wnikające w beton mają destrukcyjny wpływ na konstrukcje podczas ich użytkowania. Powstałe szkody mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkownikom, dlatego konieczne są naprawy. Firma COVER już od 10 lat profesjonalnie zajmuje się naprawianiem konstrukcji betonowych i żelbetowych. Oferujemy naprawy konstrukcji żelbetowych i betonowych z użyciem technologii reprofilacji PCC oraz SPCC metodami ręcznymi i metodą natrysku, torkretowanie, antykorozję i hydrofobizację betonu, wzmacnianie konstrukcji z użyciem taśm i kompozytów węglowych, wzmacnianie/ zszywanie konstrukcji murowych, wykonywanie specjalistycznych powłok chemoodpornych do wszystkich rodzajów obciążeń (np. otwarte zbiorniki i kanały ściekowe, produkcyjne zbiorniki technologiczne, zbiorniki ppoż., zbiorniki na wodę pitną, surową, technologiczną, zamknięte zbiorniki ciśnieniowe i komory fermentacji ZKF). Ponadto wykonujemy posadzki i chodniki żywiczne do wszystkich rodzajów obciążeń, izolacje fundamentów (powłokowe mineralne, powłokowe i rolkowane bitumiczne etc.), izolacje zbiorników (baseny, zbiorniki ppoż. etc.), osuszanie budynków (piwnice, garaże podziemne etc.). Naprawiamy posadzki przemysłowe, studzienki kanalizacyjne metodami bezwykopowymi, regulujemy włazy studzienne, wykonujemy laminaty żywiczne. Poznaj nasze referencje.

ZOBACZ NASZE REALIZACJESKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI