POWRÓT

Stabilizacja gruntu metodą iniekcji

Stabilizacja Gruntu

Stabilizacja gruntu ( uszczelnianie) metodą iniekcji służy wzmocnieniu i uszczelnieniu podłoża gruntowego/skalnego.  Zapobiega to m. in. osuwaniu się gruntu, co skutkować może powstawaniu awarii czy katastrof budowlanych.

Stabilizację gruntu

Stosuje się głównie  w miejscach trudno dostępnych, gdzie mobilizacja ciężkiego sprzętu jest niemożliwa z przyczyn technicznych i ograniczeń ekonomicznych. Iniekcja z  powodzeniem zastępuje technologię jet grouting w tego rodzaju sytuacjach. Nieodzownie towarzyszy zagadnieniu głębokiego fundamentowania, mikrotunelingu, umacniania skarp i wykopów. Szeroka gama iniektów i sprzętu do ich aplikacji pozwala na szybki dobór skutecznej technologii oraz likwidacji przyczyn i skutków awarii. Czytaj więcej na iniekcje w geoinżynierii.

ZOBACZ NASZE REALIZACJESKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI