POWRÓT

Naprawa i zabezpieczenie konstrukcji budowlanych

Zajmujemy się szerokopojętą naprawą i zabezpieczaniem konstrukcji budowlanych. Oferujemy naprawy konstrukcji żelbetowych i betonowych z użyciem technologii reprofilacji PCC oraz SPCC metodami ręcznymi i metodą natrysku, torkretowanie, antykorozję i hydrofobizację betonu, wzmacnianie konstrukcji z użyciem taśm i kompozytów węglowych, wzmacnianie/ zszywanie konstrukcji murowych, wykonywanie specjalistycznych powłok chemoodpornych do wszystkich rodzajów obciążeń (np. otwarte zbiorniki i kanały ściekowe, produkcyjne zbiorniki technologiczne, zbiorniki ppoż., zbiorniki na wodę pitną, surową, technologiczną, zamknięte zbiorniki ciśnieniowe i komory fermentacji ZKF). Ponadto wykonujemy posadzki i chodniki żywiczne do wszystkich rodzajów obciążeń, izolacje fundamentów (powłokowe mineralne, powłokowe i rolkowane bitumiczne etc.), izolacje zbiorników (baseny, zbiorniki ppoż. etc.), osuszanie budynków (piwnice, garaże podziemne etc.). Naprawiamy posadzki przemysłowe, studzienki kanalizacyjne metodami bezwykopowy mi, regulujemy włazy studzienne, wykonujemy laminaty żywiczne. Poznaj nasze referencje.

ZOBACZ NASZE REALIZACJESKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI