POWRÓT

Iniekcje w geoinżynierii

 • iniekcje wzmacniające i uszczelniające w specjalistycznym budownictwie podziemnym i geotechnice,
  w warunkach suchych i mokrych,
 • budownictwo ziemne, fundamentowanie, budowa tuneli, inżynieria środowiska,
 • wzmocnienie luźnych skał,
 • podbudowywanie i zabezpieczenie wykopów budowlanych,
 • pale iniekcyjne,
 • stabilizacja skał, iniekcje szczelin i pęknięć,
 • doszczelnianie z wykorzystaniem iniekcji,
 • unieruchomienie substancji szkodliwych w miejscu,
 • zabezpieczenie obszarów skażonych po działalności przemysłowej,
 • iniekcje murów,
 • wypełniania wszelkiego rodzaju pustek podziemnych, w których wytrzymałość odgrywa bardzo ważną rolę
 • wypełniania przestrzeni pierścieniowej (np. relining)
 • podnoszenia i wzmacniania betonowych płyt jezdnych
 • zabezpieczenia budynków przed osiadaniem
 • prace uszczelniające przy stalowych ściankach szczelnych, rurach tunelowych i innych konstrukcjach
 • stabilizacja gruntów budowlanych z wykorzystaniem iniekcji
  • stabilizacje gruntu podbudowy budowli (przyczółki, fundamenty, płyty denne)
  • stabilizacje płyt i posadzek
  • poprawa nośności gruntu – konsolidacje gruntu
  • wypełnianie pustek i kawern – podbijanie fundamentów
  • uszczelnianie gruntu – ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, likwidacja kurzawek
Stabilizacja i uszczelnianie gruntu metodą iniekcji służy wzmocnieniu i uszczelnieniu podłoża gruntowego/skalnego.  Zapobiega to m. in. osuwaniu się gruntu, co skutkować może powstawaniu awarii czy katastrof budowlanych. Stabilizację gruntu stosuje się głównie  w miejscach trudno dostępnych, gdzie mobilizacja ciężkiego sprzętu jest niemożliwa z przyczyn technicznych i ograniczeń ekonomicznych. Iniekcja z  powodzeniem zastępuje technologię jet grouting w tego rodzaju sytuacjach. Nieodzownie towarzyszy zagadnieniu głębokiego fundamentowania, mikrotunelingu, umacniania skarp i wykopów. Szeroka gama iniektów i sprzętu do ich aplikacji pozwala na szybki dobór skutecznej technologii oraz likwidacji przyczyn i skutków awarii.

Karta techniczna usługi

MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ mieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIA iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, jet grouting, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, ekrany przeciwfiltracyjne
KORZYŚCI usuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, dobre właściwości hydro- i gazoizolacyjne, uszczelnianie wykopów, możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji).

ZOBACZ NASZE REALIZACJESKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI