sPOWRÓT

Iniekcje uszczelniające

Iniekcje uszczelniające mają za zadanie uszczelnić konkretny fragment konstrukcji lub obiekt, który ulega wpływom przenikania wody, prowadząc do korozji, uszkodzeń itp. Iniekcja uszczelniająca to niskokosztowa i wysoce skuteczna metoda naprawy szczelności istniejących obiektów, jednakże nieeliminująca przyczyn ich powstawania. Do uszczelnień metodą iniekcji używa się głównie żele akrylowe, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, zaczyny cementowe, preparaty na bazie mikroemulsji silikonowych oraz preparaty na bazie krzemianów metali alkalicznych. Iniekcje to doskonała metoda do uszczelnień zarówno poziomych, jak i pionowych; uszczelnień strukturalnych muru oraz uszczelnień przecieków przez rysy, pustki, dylatacje, przejść instalacji rurowych itp, a także do zamykania rys i pęknięć, uszczelniania przerw roboczych przy betonowaniu oraz naprawy konstrukcji murowych. Ze względu na rodzaj rozszczelnienia i materiał uszczelniany wyróżnia się iniekcję niskociśnieniową, średniociśnieniową i wysokociśnieniową. Odpowiednie ciśnienie w procesie iniekcji jest jednym z najważniejszych parametrów decydującym o skuteczności wykonywanych robót. Czytaj więcej w iniekcje w budownictwie, lub iniekcje w geoinżynierii.

ZOBACZ NASZE REALIZACJESKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI