POWRÓT

AKTUALNOŚCI

Uzyskaliśmy Krajową Ocenę Techniczną dla materiałów Stabiltrak 101 i Stabiltrak 102

2019-06-16

Z wielką dumą informujemy, że uzyskaliśmy Krajową Ocenę Techniczną dla materiałów Stabiltrak 101 i Stabiltrak 102, wydaną przez Instytut Budowy Dróg i Mostów.

Krajową ocenę techniczną wydaje się na podstawie oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i przewidywanej trwałości zidentyfikowanego wyrobu budowlanego, potwierdzonych, w zależności od potrzeb, badaniami i obliczeniami z uwzględnieniem zharmonizowanych metod badań i obliczeń, oględzinami, opiniami ekspertów lub innymi dokumentami, uwzględniając w tej ocenie mające zastosowanie przepisy, w tym przepisy techniczno-budowlane, oraz zasady wiedzy technicznej.

Jako Zespół włożyliśmy dużo pracy i poświęciliśmy dużo czasu by nasze produkty pozytywnie przeszły ten proces i uzyskały ww. dokument. To krok milowy w historii Stabiltrak, ale nie spoczywamy na laurach i kontynuujemy swoją pracę z takim samym zaangażowaniem.

Zobacz dokument Krajowej Oceny Technicznej dla produktów Stabiltrak >>