POWRÓT

Czy wiesz, że?

Co to jest izolacja fundamentów?

2018-03-01

Izolacja fundamentów

Izolacja fundamentów: Jeżeli w ścianach fundamentowych brakuje odpowiedniej izolacji, z gruntu przenika do nich wilgoć lub nawet woda, powodując stałe zawilgocenie.

Mokre fundamenty szybko niszczeją, ulegają korozji, zmniejsza się też ich izolacyjność termiczna. Aby temu zapobiec stosuje się izolację fundamentów, która skutecznie chroni przed podsiąkaniem budynku od podłoża. Izolacja fundamentów to inaczej hydroizolacja wykonywana dla budynków podpiwniczonych przy stale wysokim poziomie wody gruntowej wywołującym stale wysokie ciśnienie hydrostatyczne na elementy podziemne budynku. Wyróżniamy izolację fundamentów poziomą oraz izolację fundamentów pionową.

Izolacja pionowa

Izolację pionową układa się na powierzchni ścian fundamentowych i jej zadaniem jest zatrzymanie wilgoci, wody opadowej czy też wody gruntowej przed wniknięciem w ścianę. Izolacja musi szczelnie przylegać na całej powierzchni do podłoża, a od strony zewnętrznej izolację pionową należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wyróżniamy trzy różne typy izolacji pionowej fundamentów:

  • izolację lekką przeciwwilgociową, która chroni elementy domu przed wodą opadową i wilgocią gruntu
  • średnią izolacja przeciwwodną, która zabezpiecza przed wodą opadową przesączającą się w kierunku ścian fundamentowych w sytuacji, gdy woda gruntowa znajduje się poniżej fundamentu, a grunt rodzimy jest nieprzepuszczalny
  • ciężką izolację przeciwwodną stosowaną w przypadku zabezpieczenia budynku przed wodą naporową.

Izolacja pozioma

Izolacja pozioma fundamentów to zabezpieczenie przed wilgocią kapilarną. Izolacja ta zapobiega podsiąkaniu budynku od podłoża. Izolację poziomą stosuje się przeważnie między płytą posadzkową, a wznoszonym murem lub – w nowych budynkach – między murem, a stropem piwnicy z wykorzystaniem folii lub taśmy bitumicznej. W starszych budynkach nie ma zwykle izolacji poziomej i można ją zainstalować w późniejszym czasie. W zależności od obiektu i stopnia podsiąkania stosuje się różne metody izolacji poziomej fundamentów np. przy pomocy iniekcji (m. in iniekcji ciśnieniowej).

 

COVER korzysta z zaawansowanej technologicznie i certyfikowanej chemii budowlanej. Specjaliści, po rozpoznaniu problemu, proponują użycie konkretnej metody i materiału łączącego w celu wykonania skutecznej i poprawnej hydroizolacji.