POWRÓT

Czy wiesz, że?

Co to jest naprawa betonu?

2018-02-16

Naprawa Betonu

Beton to podstawowy budulec. Wykorzystywany jest przy budowie takich obiektów jak mosty, wiadukty, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków, zbiorniki wody pitnej, parkingi, kanały, wieżowce, konstrukcje balkonów i tarasów, posadzki przemysłowe, betonowe itp. Jednakże podczas użytkowania podlega naturalnemu procesowi niszczenia, szczególnie gdy ma kontakt z wilgocią lub wodą. Powstałe szkody mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkownikom, dlatego konieczne są naprawy. Firma COVER już od 10 lat profesjonalnie zajmuje się szerokopojętą naprawą i zabezpieczaniem konstrukcji budowlanych. Oferujemy naprawy konstrukcji żelbetowych i betonowych z użyciem technologii reprofilacji PCC oraz SPCC metodami ręcznymi i metodą natrysku, torkretowanie, antykorozję i hydrofobizację betonu, wzmacnianie konstrukcji z użyciem taśm i kompozytów węglowych, wzmacnianie/ zszywanie konstrukcji murowych, wykonywanie specjalistycznych powłok chemoodpornych do wszystkich rodzajów obciążeń (np. otwarte zbiorniki i kanały ściekowe, produkcyjne zbiorniki technologiczne, zbiorniki ppoż., zbiorniki na wodę pitną, surową, technologiczną, zamknięte zbiorniki ciśnieniowe i komory fermentacji ZKF). Ponadto w ramach napraw betonu wykonujemy posadzki i chodniki żywiczne do wszystkich rodzajów obciążeń, izolacje fundamentów (powłokowe mineralne, powłokowe i rolkowane bitumiczne etc.), izolacje zbiorników (baseny, zbiorniki ppoż. etc.), osuszanie budynków (piwnice, garaże podziemne etc.). Naprawiamy posadzki przemysłowe, studzienki kanalizacyjne metodami bezwykopowymi, regulujemy włazy studzienne, wykonujemy laminaty żywiczne.