POWRÓT

Czy wiesz, że?

Co to jest stabilizacja gruntu?

2018-03-01

Stabilizacja gruntu

Stabilizację gruntu stosuje się głównie w miejscach trudno dostępnych, gdzie mobilizacja ciężkiego sprzętu jest niemożliwa z przyczyn technicznych i ograniczeń ekonomicznych. Iniekcja z  powodzeniem zastępuje technologię jet grouting w tego rodzaju sytuacjach. Nieodzownie towarzyszy zagadnieniu głębokiego fundamentowania, mikrotunelingu, umacniania skarp i wykopów. Szeroka gama iniektów i sprzętu do ich aplikacji pozwala na szybki dobór skutecznej technologii oraz likwidacji przyczyn i skutków awarii. Specjalizujemy się w stabilizacji gruntów budowlanych z wykorzystaniem iniekcji, m. in. w stabilizacji gruntu podbudowy budowli (przyczółki, fundamenty, płyty denne), stabilizacji płyt i posadzek, poprawy nośności gruntu – konsolidacje gruntu, wypełnianiu pustek i kawern – podbijanie fundamentów, uszczelnianiu gruntu – ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, likwidacji kurzawek.

Stabilizacja i uszczelnianie gruntu metodą iniekcji służy wzmocnieniu i uszczelnieniu podłoża gruntowego/skalnego.  Zapobiega to m. in. osuwaniu się gruntu, co skutkować może powstawaniu awarii czy katastrof budowlanych.

COVER już od 10 lat profesjonalnie zajmuje się stabilizacją gruntu czy stabilizacją podłoża, wykorzystując certyfikowane materiały.