POWRÓT

AKTUALNOŚCI

II ETAP PRACY BADAWCZEJ Z INSTYTUTEM KOLEJNICTWA NAD ZASTOSOWANIEM ŻYWIC STABILTRAK

2018-07-12

W 2017 r. nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Kolejnictwa w zakresie badania chemicznej stabilizacji podsypki szynowej przy zastosowaniu żywic poliuretanowych STABILTRAK. Wykonane do tej pory próby palności i wodoprzepuszczalności dały pozytywne wyniki.

W celu przeprowadzenia dalszych badań na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2018 r. przygotowano na torze doświadczalnym w Żmigrodzie trzy poligony. Pierwszy z nich zlokalizowano na łuku o promieniu R = 900 m w sekcji nr 15, na którym w km 4,288 – 4,588 zabudowano nowe podkłady betonowe PS-83 z przytwierdzeniem SB-4 oraz oczyszczono i uzupełniono tłuczeń. Po podbiciu toru i jego ustabilizowaniu maszyną DGS zbocze podsypki po zewnętrznej stronie łuku (od poziomu ławy torowiska do stopki szyny z wyłączeniem podkładów) pokryto żywicą o dwóch różnych wydatkach (badania porównawcze) na odcinku o łącznej długości ok. 130 m (220 podkładów). Dwa pozostałe poligony urządzono na tzw. „dzikich przejściach” (tj. w miejscach nieuprawnionego i niekontrolowanego przechodzenia pieszych przez tory), uprzednio profilując zniszczoną podsypkę w ich rejonie (a na jednym z nich dodatkowo uzupełniając klińcem), a następnie pokrywając żywicą zbocza podsypki po jednej stronie obu przejść tak, aby możliwe były obserwacje porównawcze.

Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości przez warstwę żywicy prowadzone będą m. in. badania zagęszczenia stoków podsypki, próby rozmywania, a w przypadku „dzikich przejść” – również obserwacje, w jaki sposób rozwiązanie wpływa na zachowanie poruszających się tamtędy pieszych.

W niedalekiej przyszłości planowane jest rozpoczęcie badań żywic STABILTRAK w warunkach eksploatacyjnych, na odpowiednio wyselekcjonowanych odcinkach polskiej sieci kolejowej.

Zapraszamy do obejrzenia filmów z przebiegu prac>> CHCĘ ZOBACZYĆ

a poniżej prezentujemy fotorelację: