POWRÓT

AKTUALNOŚCI

Konferencja „Rozwój polskiej infrastruktury kolejowej”, Warszawa 17-18.11.2016 r.

2016-12-05

Dziewiąta edycja konferencji „Rozwój polskiej infrastruktury kolejowej” odbyła się w dniach 17-18 listopada 2016 roku w Centrali PKP Polskich Linii Kolejowych SA w Warszawie.Udział w wydarzeniu wzięło blisko osiemdziesiąt firm i stu sześćdziesięciu uczestników.

Podczas tego dwudniowego spotkania przedstawicieli najważniejszych instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się infrastrukturą kolejową przedstawiono plany związane z utrzymaniem i modernizacją sieci kolejowych, a także podjęto dyskusję na temat współpracy pomiędzy zarządcą infrastruktury, a podmiotami realizującymi inwestycje.

Zebranych gości powitali prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel oraz dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Adam Musiał. Przed rozpoczęciem merytorycznej części konferencji Izba z radością i dumą powitała nową firmę członkowską – przedsiębiorstwo budowlane COVER, z powodzeniem realizujące najtrudniejsze nawet zlecenia w zakresie budownictwa przemysłowego, energetyki wodnej, gospodarki ściekowej oraz ochrony i naprawy konstrukcji budowlanych.

Konferencja odbyła się pod patronatem Sejmowej Komisji Infrastruktury, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, PKP Polskich Linii Kolejowych SA, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Instytutu Kolejnictwa. Srebrnym partnerem konferencji była firma COVER Radosław Grunwald, a brązowymi przedsiębiorstwa: Petrosoft.pl, WYG International oraz Edbak.

Na konferencji podjeto dyskusję m. in. nt. pozyskiwania i sprawnego wykorzystania środków unijnych. Według Pana Bittela w celu skutecznego modernizowania taboru i infrastruktury potrzebna jest realna i zgodna z unijnymi standardami strategia maksymalizująca korzyści płynące ze wsparcia udzielanego transportowi kolejowemu. Sam zaś transport kolejowy należy do najbardziej efektywnych i ekologicznych systemów przewozowych zarówno w obszarze przewozów pasażerskich, jak i towarowych.

Pani Małgorzata Zielińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju, podkreśliła znaczenie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której transport kolejowy, w tym zwiększenie jego dostępności oraz poprawa warunków świadczenia usług, stanowi jedno z kluczowych założeń.

Olbrzymim zainteresowaniem cieszyła się prelekcja prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusza Merchela. W swoim wystąpieniu Merchel omówił zagadnienia związane z aktualizacją, realizacją i znaczeniem Krajowego Programu Kolejowego. Celem inwestycji przeprowadzanych przez PKP PLK jest stworzenie spójnej sieci na koniec perspektywy 2014-2020, w tym: poprawa atrakcyjności kolejowego transportu towarowego oraz kolejowego transportu pasażerskiego w aglomeracjach i ruchu międzyaglomeracyjnym.

Po wystąpieniu prezesa Merchela głos zabrał srebrny partner konferencji, Radosław Grunwald z firmy COVER, który opowiedział o nowoczesnej technologii stabilizacji podsypki szynowej. Technologia oferowana przez COVER pozwala na znaczne polepszenie parametrów wytrzymałościowych zagęszczonego tłucznia. Dzięki jej zastosowaniu można zminimalizować koszty konserwacji układu torowego oraz podbijania podsypki. Sklejony konglomerat pozwala na wprowadzenie taboru szybkiego ruchu, czyli jest ważnym krokiem w przyszłość polskiej kolei.

Nowe technologie i rozwiązania dla infrastruktury kolejowej

WW prelekcje konferencyjne odbyły się w ramach trzech paneli tematycznych. W pierwszym panelu podjeto tematykę cyfryzacji kolei polskiej, w drugim – prelegenci poruszyli takie zagadnienia, jak: nowoczesne i funkcjonalne wyposażenie obiektów obsługi podróżnych, rola i funkcja systemów wspierających zarządzanie projektami w PKP PLK, trwałość i czytelność oznaczeń kolejowych oraz rola Centrum Rozkładów Jazdy w strukturach PKP Polskich Linii Kolejowych. Podczas trzeciego i ostatniego panelu dyskutowano o wdrożeniu nowoczesnych technologii podnoszących bezpieczeństwo korzystania z kolei.

Zapraszamy do fotorelacji:

dsc06306 dsc06307 dsc06366