POWRÓT

AKTUALNOŚCI

XV seminarium “Geotechnika dla Inżynierów”

2016-04-18

3 marca 2016 r. Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych zorganizowały w Warszawie XV seminarium geotechniczne dla inżynierów „Głębokie wykopy 2016”.

Celem seminarium byłoprzedstawienie aktualnych realizacji i rozwiązań stosowanych na budowach. To kolejne spotkanie, które przybliża zagadnienia fundamentowania oraz wzmacniania podłoża głębokich wykopów. Wystąpiło wielu prelegentów. M. in. Pan Radosław Grunwald, reprezentant firmy COVER oraz specjalista w dziedzinie iniekcji w geoinżynierii i w budownictwie, który przedstawił przeglądowy referat dotyczący sposobów wykonywania iniekcji w geotechnice, ilustrowany licznymi przykładami z realizacji.

 

Więcej informacji na http://geoinzynieria.inzynieria.com/cat/26/art/47168/seminarium–glebokie-wykopy-2016-#jump

Zobacz zdjęcia:

http://www.inzynierbudownictwa.pl/images/magda/magda_7/semingeotech.jpg

http://www.nbi.com.pl/assets/Galerie/2013/ibdim_gw/gw6.jpg