POWRÓT

AKTUALNOŚCI

XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”

2016-12-12

W dniach 30.11.-02.12.2016 roku w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane odbyła się piętnasta – jubileuszowa edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie przy udziale: Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP, Politechniki Krakowskiej – Katedry Infrastruktury Transportu Szynowego i  Lotniczego, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Firma COVER także została zaproszona.

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym, który objęli: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa; Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego; Józef Pilch – Wojewoda Małopolski; Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego; Mirosław Pawłowski – Prezes Zarządu PKP S.A.; Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC; Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy SITK RP Senior; Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Poruszono tematykę nowoczesnych technologii w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury kolejowej i taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy. Podsumowano perspektywy z lat 2007 – 2013 i stan zaawansowania prac perspektywy 2014 – 2020. Dyskutowano nt. rozwoju transportu szynowego w aglomeracjach oraz certyfikacji i dopuszczeniu do eksploatacji podsystemów strukturalnych. Podjęto także temat nowoczesnych modeli zarządzania infrastrukturą (asset management). Tak jak w latach poprzednich dyskutowano na temat stanu infrastruktury transportu szynowego i aktualnych problemów oraz sposobów ich rozwiązywania.

Konferencja zgromadziła aż 480 osób. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele spółek Grupy PKP S.A., Uczelni, Instytutu Kolejnictwa, firm projektowych, produkcyjnych i wykonawczych z Polski, Niemiec, Czech, Litwy i Finlandii zajmujących się problematyką wdrażania nowych technologii na kolei.